• SPORTVERENIGING DOOR FUSIE STERK OPHEUSDEN

  SPORTVERENIGING DOOR FUSIE STERK OPHEUSDEN

 • Aspirant-lid aanmelden

  Voornaam *
  Tussenvoegsel
  Achternaam *
  Initialen *
  Geslacht *
  Geboortedatum *
  Nationaliteit *
  Competitie *
  Sport *
  Bondssporten *
  Straatnaam *
  Huisnummer *
  Nummertoevoeging
  Postcode *
  Plaats *
  Telefoonnummer
  Mobielnummer *
  Email *
  EmailHerhalen *
  Iban *
  Opmerkingen *
  Captcha *
  Velden met een * zijn verplicht!
 • MACHTIGING

  Als voetballer wordt U aangemeld bij de KNVB. Het ledenbestand van de KNVB kan beschikbaar gesteld worden voor diensten of productinformatie. Het aan anderen verstrekken van lid gegevens is onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) toegestaan. Indien U geen prijs stelt op de ontvangst van diensten of productinformatie dan dient U dit te melden aan de KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist.

  Machtiging
  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan sv DFS om van zijn/haar hieronder genoemde bankrekening contributie per maand*/kwartaal*/jaar*, inschrijfgeld, boetes automatisch af te schrijven. De contributie wordt op de eerste werkdag van de maand afgeschreven. Bij opzegging van het lidmaatschap zal sv DFS de door u afgegeven machtiging aan het eind van het seizoen automatisch stopzetten. U hoeft dan niets te ondernemen. Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit dat te allen tijde contributie verschuldigd is voor het volledige verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni. Opzegging altijd schriftelijk t.a.v. ledenadministratie sv DFS