• SPORTVERENIGING DOOR FUSIE STERK OPHEUSDEN

  SPORTVERENIGING DOOR FUSIE STERK OPHEUSDEN

 • Als voetballer wordt U aangemeld bij de KNVB en als lid van de gymnastiek bij de KNGU. Het ledenbestand van de KNVB kan beschikbaar gesteld worden voor diensten of productinformatie. Het aan anderen verstrekken van lid gegevens is onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) toegestaan. Indien U geen prijs stelt op de ontvangst van diensten of productinformatie dan dient U dit te melden aan de KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist

  Machtiging

  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan sv DFS om van zijn/haar hierboven genoemde bankrekening contributie per maand*/kwartaal*/jaar*, inschrijfgeld €20,00, boetes en eigen bijdrages voor activiteiten automatisch af te schrijven. De contributie wordt in het begin van de maand afgeschreven. Bij opzegging van het lidmaatschap zal sv DFS de door u afgegeven machtiging aan het eind van het seizoen automatisch stopzetten. U hoeft dan niets te ondernemen.

  Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit dat te allen tijde contributie verschuldigd is voor het volledige verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni. Opzegging altijd schriftelijk t.a.v. de ledenadministratie sv DFS. (ledenadministratie@svdfs.nl)

  Privacy & Veiligheid

  De bescherming van uw persoonsgegevens is voor sv DFS van grote importantie. Hoe wij de bescherming van uw persoonsgegevens hebben geregeld hebben wij beschreven in onze privacy policy.

 • Voor de aspirant-leden gymnastiek.

  U wordt verzocht het cirkeltje VERENIGING aan te vinken en dan te kiezen uit de onder getoonde clubactiviteiten.

   

  Voor de aspirant-leden voetbal  en gymnastiek.

  U wordt verzocht bij OPMERKINGEN te vermelden of u per incasso (maand/kwartaal/ jaar) of factuur betaald wilt betalen.

    Opmerkingen

   

 • Aanmeldingformulier Aspirant Leden sv DFS

  Klik op onderstaande button om het aanmeldformulier te openen