• SPORTVERENIGING DOOR FUSIE STERK OPHEUSDEN

  SPORTVERENIGING DOOR FUSIE STERK OPHEUSDEN

 • Aanmeldingsformulier Aspirant-lid sv DFS

  Voornaam *
  Tussenvoegsel *
  Achternaam *
  Initialen *
  Geslacht *
  Geboortedatum *
  Nationaliteit *
  Competitie *
  Sport *
  Bondssporten *
  Straatnaam *
  Huisnummer *
  Nummertoevoeging
  Postcode *
  Plaats *
  Telefoonnummer
  Mobielnummer *
  Email *
  EmailHerhalen *
  Iban *
  Opmerkingen *
  Captcha *
  Velden met een * zijn verplicht!
 • Machtiging

  Bij het ingevuld insturen van het Aanmeldingsformulier Aspirant lid sv DFS verleent u tot wederopzegging machtiging aan sv DFS om van zijn/haar bankrekening contributie (maand/kwartaal/jaar), inschrijfgeld, boetes automatisch te incasseren. De contributie wordt op de eerste werkdag van de maand geïncasseerd. Bij beëindiging van het lidmaatschap zal sv DFS de door u afgegeven machtiging aan het eind van het lopende seizoen automatisch stopzetten. U hoeft niets te ondernemen.

  Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit dat te allen tijde contributie verschuldigd is voor het volledige verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni.

  Opzegging altijd schriftelijk t.a.v. ledenadministratie sv DFS.

  Emailadres: ledenadministratie @svdfs.nl

 • Privacy

  Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. s.v. DFS zal met de gegevens in het aanmeldings- en machtigingsformulier omgaan zoals het in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is omschreven. De gegevens zullen nooit aan derden buiten sv DFS worden gegeven.De gegevens worden in een online ledenadministratie programma (Sportlink) met de  KNVB gedeeld en bewaard.