• Voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen.
  • VOLG ONS VIA:
  • Voetbal is een spel van fouten. Wie de minste fouten maakt wint.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. Eventuele opzeggingen van het lidmaatschap dienen uiterlijk 15 juni schriftelijk, per email of middels WhatsApp door de ledenadministratie te zijn ontvangen. Men kan dus het lidmaatschap niet beëindigen via een trainer(ster) of begeleider. Bij tussentijdse beëindiging is het lid verplicht de resterende contributie tot en met 30 juni het jaar daarop volgend te voldoen.