• Voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen.
 • VOLG ONS VIA:
 • Voetbal is een spel van fouten. Wie de minste fouten maakt wint.
 • AVG verklaring

  Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat sv DFS het AVG-programma geheel of gedeeltelijk heeft doorlopen. sv DFS verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert de openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening te maken wanneer dit zal gebeuren.  In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die sv DFS heeft doorlopen om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking van de situatie.sv DFS begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens moeten controleren en updaten.Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft sv DFS kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door sv DFS zijn te vinden op de volgende pagina('s) van deze verklaring.

  Aldus opgemaakt te Gorinchem,

  d.d. 2-6-2018,

  door Stichting AVG voor Verenigingen

  gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.