• Voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen.
 • VOLG ONS VIA:
 • Voetbal is een spel van fouten. Wie de minste fouten maakt wint.
 • Interesse lidmaatschap

  sv DFS hanteert een aanmeldprocedure en d.m.v.  het invullen van onderstaand formulier toont u uw interesse.

  Dit is nog geen definitieve aanmelding voor het lidmaatschap van sv DFS voetbal.

  Onze procedure is als volgt:

  1. Invullen aanmeldformulier.
  2. Uw aanvraag wordt door sv DFS behandeld en er wordt bekeken of er ruimte is bij een team.
  3. De betreffende teamcoördinator neemt contact met u op (binnen 3 dagen) en zal met u overleggen of er ruimte is en zo ja bij welk team.
  4. Indien ruimte gaat er een proefperiode, van ongeveer drie weken, in waarin men gedurende deze periode alleen kan meetrainen met het betreffende team.
  5. De teamcoördinator zal de proefperiode begeleiden. Indien dat goed bevallen is en er blijvend ruimte bij een team is wordt u aanmelding van aspirant lid naar lid omgezet door de ledenadministrateur. Tevens wordt u dan in sportlink aan het betreffende team toegewezen.
  6. Voor kabouter, walking, recreatievoetbal, donateur of vrijwilliger hoeft alleen stap 1 t/m 3 doorlopen te worden.

  AANMELDEN

 • Contributie seizoen 2024-2025

  Contributie:

  Lidsoort

  Per maand

  Kwartaal

  Halfjaar

  Jaar factuur

  Senioren vanaf 19 jaar

  € 19,00

  € 57,00

  € 114,00

  € 228,00*

  Junioren 14 t/m 18 jaar

  € 16,00

  € 48,00

  € 96,00

  € 192,00*

  Pupillen 7 t/m 13 jaar

  € 14,25

  € 42,75

  € 85,50

  € 171,00*

  Minipupillen 5 t/m 6 jaar

  € 10.00

  € 30,00

  € 60,00

  € 120.00*

  Kabouters  0 tot 4 jaar

  € 0.00

  € 0.00

  € 0.00

  € 10,00

  Verenigingslid sv DFS

  € 12,50

  € 37,50

  € 75,00

  € 150,00

  Donateur sv DFS

  € 11,00

  € 33,00

  € 66,00

  € 132,00

  * Exclusief € 20 administratie per jaar.
  Deze kosten worden in twee termijnen (november en mei) geïncasseerd.
  Zijn er meerdere jeugdleden in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar op een adres dan wordt er maar voor één jeugdlid administratiekosten berekend.

  De ledenadministratie zorgt ervoor, dat de verschillende commissies binnen sv DFS en de KNVB District Oost te Deventer over de juiste persoonsgegevens beschikken. Adreswijzigingen, wijzigingen in telefoonnummer, aanmeldingen, afmeldingen etc. dienen altijd (persoonlijk of schriftelijk) te worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Het is dus niet voldoende als een eventuele verandering alleen aan de leider wordt doorgegeven.
  Met vragen over de (betaling van) contributie kunt u ook contact opnemen met de  ledenadministratie per e-mail aan ledenadministratie@svdfs.nl 

  M.van Elst (contributieadministratie sv DFS)
  Van Maanenstraat 1
  4043GA Opheusden