• Voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen.
 • Voetbal is een spel van fouten. Wie de minste fouten maakt wint.
 • Lidsoort

  Per maand

  Kwartaal

  Halfjaar

  Jaar factuur

  Senioren vanaf 19 jaar

  € 19,00

  € 57,00

  € 114,00

  € 228,00*

  Junioren 14 t/m 18 jaar

  € 16,00

  € 48,00

  € 96,00

  € 192,00*

  Pupillen 7 t/m 13 jaar

  € 14,25

  € 42,75

  € 85,50

  € 171,00*

  Minipupillen 5 t/m 6 jaar

  € 10.00

  € 30,00

  € 60,00

  € 120.00*

  Kabouters  0 tot 4 jaar

  € 0.00

  € 0.00

  € 0.00

  € 10,00

  Verenigingslid sv DFS

  € 12,50

  € 37,50

  € 75,00

  € 150,00

  Donateur sv DFS

  € 11,00

  € 33,00

  € 66,00

  € 132,00

  * Exclusief € 20 administratie / inschrijfkosten kosten per jaar.
  Deze kosten worden in twee termijnen(november en mei) geïncasseerd.
  Zijn er meerdere jeugdleden in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar uit één gezin lid dan wordt er maar voor één kind administratiekosten berekend.

  De ledenadministratie zorgt ervoor, dat de verschillende commissies binnen sv DFS en de KNVB District Oost te Deventer over de juiste persoonsgegevens beschikken. Adreswijzigingen, wijzigingen in telefoonnummer, aanmeldingen, afmeldingen etc. dienen altijd (persoonlijk of schriftelijk) te worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Het is dus niet voldoende als een eventuele verandering alleen aan de leider wordt doorgegeven.
  Met vragen over de (betaling van) contributie kunt u ook contact opnemen met de  ledenadministratie per e-mail aan ledenadministratie@svdfs.nl 

  M.van Elst (contributieadministratie sv DFS)
  Van Maanenstraat 1
  4043GA Opheusden

  Direct aanmelden!

  AANMELDEN