• Voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen.
 • Voetbal is een spel van fouten. Wie de minste fouten maakt wint.
 • SV HEUZES 12DE KJEL

 • Doel:

  Het doel van de supportersvereniging is het ondersteunen/supporteren van sv DFS in de breedste zin van het woord.

  Verder wil de supportersvereniging de band tussen de leden en supporters enerzijds en de sv DFS anderzijds verstevigen.

  Ontstaan supportersvereniging Heuzes 12de Kjel:

  Halverwege 2013 hebben een aantal supporters van DFS1 het idee opgevat om een supportersvereniging op te richten. Per 1 augustus 2013 is de definitieve oprichting van de supportersvereniging een feit geworden. De vereniging is opgericht en ingeschreven bij de KVK als een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Jeugdspeler Melvin de Wit (zie foto)heeft de uitgeschreven prijsvraag m.b.t. het verzinnen van de naam van de supportersvereniging gewonnen. Zijn idee om het Betuws dialect te verwerken in de naam van de supportersvereniging werd door het inmiddels gevormde bestuur gjern omarmd. Om een en ander mogelijk te maken en onze financiële draagkracht voor het organiseren van activiteiten te vergroten zijn sponsors natuurlijk van harte welkom. Momenteel telt de supportersvereniging 112 leden.

  Bestuur sv Heuzes 12de Kjel

  Voorzitter:  Corné Meijering a.i.

  Secretaris: Corné Meijering

  Penningmeester: Corné Meijering 

  Algemene bestuursleden: Henk van Daalen

  Email:  Vragen, ideeën en of opmerkingen kunnen gemaild worden naar: heuzes12dekjel@gmail.com

 • CONTACT

  Info m.b.t lidmaatschap supportersvereniging Heuzes 12 de Kjel

  De contributie is bepaald op € 12,50 per seizoen lopende van 1 september tot en met 31 augustus.Men dient 18 jaar te zijn om lid te worden van de supportersvereniging

  Wordt U/Jij ook lid van supportersvereniging Heuzes 12de Kjel?

  Het inschrijfformulier om lid te worden van de supportersvereniging kan gedownload worden via downloads op deze site en is ook te verkrijgen in de kantine van DFS. Tevens kan er een mail met het verzoek om een inschrijfformulier gestuurd worden naar heuzes12dekjel@gmail.com Wij zullen u dan het aanmeldformulier per mail toesturen.

  Het postadres van de supportersvereniging is: Supportersverenigng Heuzes 12de Kjel, Verschuurestraat 11, 4043 GB Opheusden, Email: heuzes12dekjel@gmail.com