• Voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen.
  • Voetbal is een spel van fouten. Wie de minste fouten maakt wint.
  • Jeugdcommissie sv DFS

    Het bestuur heeft op haar laatste bestuursvergadering van 30 augustus 2023 haar goedkeuring verleend aan de nieuwgevormde jeugdcommissie.  

    Het komende halfjaar gaat de jeugdcommissie (JC) aan de slag om beide werkgroepen bemand en goed aan het rollen te krijgen die het (jeugd)beleid moeten vormen m.b.t. zowel voetbaltechnische als algemene jeugdzaken.  

    Beide werkgroepen bereiden beleid voor, de JC bundelt dit en zal dit aan bestuur voorleggen ter goedkeuring waarna het door de JTB (jeugdteambegeleiding) uitgevoerd kan worden.  

    Kevin van Olderen is al eerder benoemd als Hoofdjeugdopleiding (HJO), de team co√∂rdinatoren voor de JTB worden binnenkort bekend gemaakt.