• Voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen.
  • Voetbal is een spel van fouten. Wie de minste fouten maakt wint.
  • Overlijdensbericht

    sv DFS heeft met ontsteltenis kennisgenomen​ van het overlijden van haar lid, de heer M. (Martie) van den Brink (61) 

    Martie was 47 jaar lid van sv DFS (en haar voorganger VV Opheusden).

    Martie is jarenlang, in diverse functies, als vrijwilliger actief geweest.   

    sv DFS wenst de familie en iedereen voor wie Martie dierbaar was veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.